Welkom

Wat is Stichting Zorgzaam?

Stichting Zorgzaam biedt hulp en gezelschap aan senioren die daar behoefte aan hebben. De Stichting stelt zich ten doel het dagelijks leven van senioren thuis, of in instellingen, te ondersteunen en te veraangenamen om zodoende een hogere kwaliteit van leven en zelfredzaamheid te bewerkstelligen. Mensen, daar draait het om bij Stichting Zorgzaam. Ervaring doet beseffen dat iedere situatie andere eisen stelt. Dat vraagt om flexibiliteit.
“Zorgzaam, met respect voor de eigen manier van leven” staat in onze werkwijze centraal.
Iedereen heeft wel eens hulp of gezelschap nodig, ook als het even niet meezit.
Hiervoor bieden wij verschillende diensten aan:

  • hulp bij het aanvragen van een indicatie WMO en/of AWBZ (samen met uw huisarts)
  • begeleiding gespecialiseerde hulp

Dit zijn voornamelijk diensten waar de reguliere zorg en thuiszorg niet of nauwelijks aan toekomt. Sommige diensten worden verleend in samenwerking met andere zorgverleners. En, wanneer noodzakelijk, overleggen wij met uw huisarts, wijkverpleging en andere instanties over de meest optimale vorm van zorg. Maar we zijn er ook om de dingen te doen waaraan u, de cliënt plezier beleeft. Bijvoorbeeld een middagje winkelen in de stad. Koffie met gebak op uw favoriete terras. Een frisse neus halen in het park of een vriend of vriendin bezoeken.
Op uw verzoek komen onze zorgverleners en seniorenbezoeksters regelmatig bij u langs. Wij vinden het belangrijk dat steeds dezelfde persoon bij de cliënt thuis komt. Hoe vaak en hoelang, bepaalt u zelf.

Wij zijn actief in de regio’s ’t Gooi, Bilthoven, Baarn en Soest.
Samen kun je vaak meer dan alleen…